Styrket læreplan

 

På daginstitutionsområdet har man de seneste 15 år arbejdet med en læreplan og læreplanstemaer. Der er nu kommet en ny og styrket læreplan på området, som skal være implementeret i juli 2020.
At læreplanen er styrket, betyder nogle centrale ændringer fra den tidligere. Den er for eksempel i højere grad fokuseret på evaluering af praksis, det enkelte barn og det enkelte barn i fællesskabet. Og den mest centrale ændring er, at der er udarbejdet et pædagogisk grundlag som omhandler fokus på leg, læring, børnefællesskaber, forældresamarbejde, børn i udsatte positioner, læringsmiljøer, sammenhænge, barnesyn, dannelse og børneperspektiv. Det samlede pædagogiske grundlag skal afspejle det pædagogiske arbejde, hver dag.

Kort fortalt handler læreplanstemaerne om:

Kultur, æstetik og fællesskaber – alle børn skal indgå i fællesskaber ligeværdigt med andre. Opleve forskellige normer, kulturelle baggrunde, traditioner og værdier. Børnene skal blive nysgerrige på at deltage i og være tilskuer til forskellige kulturelle oplevelser og få erfaringer med forskellige materialer, redskaber og medier.

Alsidig personlig udvikling – at udfolde, udforske, erfare sig selv og hinanden og finde ud af hvad man er god til og at man kan alt muligt. Lære sig selv at kende med udfordringer, muligheder og grænser.

Natur, udeliv og science – nysgerrighed på naturen, udforske menneskets forbundethed med naturen, forståelse for bæredygtighed, begyndende matematisk forståelse og forståelse for årsag, virkning og sammenhænge.

Krop, sanser og bevægelse – understøtte at børnene bruger kroppen på mange forskellige måder. At øve både ro og aktivitet, samt sansning.

Kommunikation og sprog – understøtte den almindelige sprogudvikling. At børnene forstår sig selv, andre og omverdenen.

Social udvikling – udvikling af empati og relationer. At alle trives, lære at indgå i fællesskaber og kan finde ud af at være gode venner.

 

I Usserød Vuggestue arbejder vi med de forskellige temaer på skift frem mod sommeren 2020. Vi tager fat i et tema ad gangen og arbejder intensivt med dette i en – to måneder. Det betyder ikke at de andre temaer ikke berøres – tværtimod så lapper de forskellige temaer ind over hinanden på kryds og tværs. Vi arbejder intensivt med de enkelte temaer i fokus, for at husets ansatte får et grundigt kendskab til temaets indhold og formål og derved efter sommeren 2020 kan arbejde trygt og sikkert med alle temaerne. Vi evaluerer løbende på vores arbejde.

For børnene betyder det, at de får en hverdag, der bærer præg af et særligt indhold, fokuserede voksne og en lærerig og udviklende hverdag – i børnehøjde.

Hits: 12