Børn & læring – vision

Vision

Børn & læring - visionUsserød Vuggestue har i forbindelse med vores DGI-certificering valgt at fokusere på tre kerneværdier: glæde, udfordringer og fællesskaber. Samlet set skal disse værdier underbygge vores vision – ønsket om at være en dynamisk vuggestue, hvor omdrejningspunktet er ’leg, bevægelse og idræt’; et sted fyldt med livsglæde og udvikling.

Værdier

Usserøds Vuggestues tre kerneværdier kan uddybes således:

 • Glæde
  At barnet kan opleve at være i flow; en tilstand, hvor glæden spiller i øjnene, mens begejstring og entusiasme motiverer og er selve drivkraften i aktiviteten. Et sådant flow nærer fantasien, lader nye idéer spire – og giver lyst til mere.
 • Udfordringer
  At barnet støttes i at være i sin nærmeste udviklingszone; lige der på kanten af egen formåen, hvor succesoplevelser og mestring af nye færdigheder ligger indenfor rækkevidde. De nærværende voksne skaber rammen – og går forrest, ved siden af eller bagved efter behov – mens børnene med nysgerrighed udforsker og afprøver sig vej til en stadigt voksende beherskelse.
 • Fællesskaber
  At barnet hver dag oplever sig inkluderet; som en vigtig del af et fællesskab, der rummer forskelligheden og hver enkelt individ – barnet hører til og vi hører sammen. I fælles leg og aktivitet kan børnene finde opbakning, støtte og inspiration – og nye venskaber. I både små og store grupper med anerkendelse og dynamisk struktur, kan vi sammen skabe både glæde og udfordringer.

Formålet med en bevægelsespolitik:

 • Vi ønsker at fylde vores hverdag med glæde, udfordring og fællesskaber.Børn & læring - vision
 • Vi tror på, at vores fokus på leg, idræt og bevægelse vil give børnene større kendskab til deres egen fysiske formåen; de vil få en bedre kropsbevidsthed og dermed en styrket selvfølelse.
 • Vi bliver som medarbejdere skarpere og mere fokuserede på empati, legesind, sundhed og engagement.
 • Vi lægger med dette op til et udbytterigt samarbejde med forældrene om børnenes motoriske og følelsesmæssige udvikling.

Hits: 59