Indmeldelse og priser

Priser

Indmeldelse og priserEn plads i Usserød Vuggestue koster 4260,-kr.

I prisen er indberegnet:

  • Pladstakst 3500,-kr
  • Madordning 660,-kr
  • DGI re-certificering 100,-kr

Pengene bliver opkrævet af ‘Landsorganisationen Danske Daginstitutioner’ (LDD).

Indmeldelse

Opskrivning på ventelisten.

Indmeldelse og priserFor at melde jeres barn ind i Usserød Vuggestue, skal I udfylde en indmeldelsesblanket, som findes nederst på siden.

Ellers er I velkomne til at sende kontoret en mail på kontakt@usseroedvuggestue.dk eller komme forbi vuggestuen og rekvirere en blanket.

I er velkomne til at komme på aftalt besøg. I ringer til institutionen og får en aftale om at komme.

Hvis I ønsker at aflevere en indmeldelsesblanket til vuggestuen, skal I enten aflevere den personligt eller sende den med sikkermail, for at passe godt på jeres personoplysninger.

Indmeldelsesblanket kan I hentes her:

  • Download indmeldelsesblanket i [ PDF ] eller [ Word ]

Indmeldelse er gratis og ikke bindende frem til to måneder før jeres behovsdato.

Optagelseskriterier ifølge vores vedtægter

  • Institutionen er tilgængelig for alle børn
  • Søskende til nuværende børn har fortrinsret til institutionens pladser
  • Søskende til tidligere børn har fortrinsret til institutionen – dog indenfor 5 år.
  • Lederen træffer afgørelse om optagelse i institutionen under hensynstagen til anciennitet, dog med mulighed for at træffe afgørelse i forhold til børnesammensætning (alder, køn m.v.)
  • Bestyrelsen har besluttet at udmeldelse skal ske senest to måneder inden behovsdato.

Tilskud og friplads

Indmeldelse og priserKommunen yder et tilskud for hvert barn hjemmehørende i kommunen.

Børn fra andre kommuner kan også optages i institutionen, såfremt de ledsages af et tilsvarende tilskud fra deres hjemkommune. Ledsages barnet af et mindre tilskud, opkræves forskelsbeløbet sammen med forældrebetalingen.

Er du berettiget friplads fra kommunen, skal du ansøge kommunen herom. Friplads kan kun ansøges gennem kommunens hjemmeside.

Der ydes søskendetilskud, hvis man har flere børn indskrevet i dagtilbud og SFO.

Der ydes ligeledes tilskud til dagtilbud i andre kommuner, privat dagpasning og privatinstitutioner.

Besked om plads

I får besked om plads, så snart det er muligt for os at tilbyde jer en plads. Vi sender jer en pladsbekræftelse, som i skal acceptere senest en uge efter modtagelsen, da pladsen ellers kan bortfalde og gives til en anden familie.

En måned inden jeres behovsdato, sender vi en liste med børnetallet til kommunen og Danske Daginstitutioner for den kommende måned. Hvis i derfor ønsker at ændre jeres behovsdato eller har fået plads i en anden institution, bedes I senest to måneder inden jeres behovsdato kontakte kontoret, da I ellers er forpligtede til at betale pladsen hos os.

Udmeldelse

I forhold til vores vedtægter skal udmeldelse skal ske skriftligt senest to måneder før I ønsker at udmelde jeres barn, ellers er I forpligtet til at betale pladsen hos os i opsigelsesperioden.
Blanket findes nederst på siden.

Barnet bliver automatisk udmeldt sidste dag i måneden hvor barnet fylder 2 år og 11 måneder. Det er derfor ikke nødvendigt at udmelde skriftligt.

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.

Hits: 125