Indmeldelse

Step 1 of 4

Barnets oplysninger

Priser

Indmeldelse og priserEn plads i Usserød Vuggestue koster 4300,-kr.

I prisen er indberegnet:

  • Pladstakst
  • Bleer
  • Morgenmad, formiddagsmad og eftermiddagsmad.
  • DGI re-certificering

Pengene bliver opkrævet af ‘Landsorganisationen Danske Daginstitutioner’ (LDD).

Indmeldelse

Opskrivning på ventelisten.

For at melde jeres barn ind i Usserød Vuggestue, skal I udfylde den nedenstående indmeldelsesblanket.

Indmeldelse er gratis og ikke bindende frem til to måneder før jeres behovsdato.

Optagelseskriterier ifølge vores vedtægter:

  • Institutionen er tilgængelig for alle børn
  • Søskende til nuværende børn har fortrinsret til institutionens pladser
  • Søskende til tidligere børn har fortrinsret til institutionen – dog indenfor 5 år.
  • Lederen træffer afgørelse om optagelse i institutionen under hensynstagen til anciennitet, dog med mulighed for at træffe afgørelse i forhold til børnesammensætning (alder, køn m.v.)
  • Bestyrelsen har besluttet at udmeldelse skal ske senest to måneder inden behovsdato.

Senest en måned før jeres behovsdato vil I få besked om jeres barn har fået plads i Usserødvuggestue. På samme tid sender vi også en liste til kommunen og Danske Daginstitutioner med børnetallet for den kommende måned. Hvis I derfor ønsker at ændre jeres behovsdato, eller I har fået plads i en anden institution, bedes I ligeledes kontakte os senest to måned før behovsdatoen, da I ellers er forpligtede til at betale for pladsen hos os.

Tilskud og friplads

Indmeldelse og priserKommunen yder et tilskud for hvert barn hjemmehørende i kommunen.

Børn fra andre kommuner kan også optages i institutionen, såfremt de ledsages af et tilsvarende tilskud fra deres hjemkommune. Ledsages barnet af et mindre tilskud, opkræves forskelsbeløbet sammen med forældrebetalingen.

Er du berettiget friplads fra kommunen, skal du ansøge kommunen herom. Friplads kan kun ansøges gennem kommunens hjemmeside.

Der ydes søskendetilskud, hvis man har flere børn indskrevet i dagtilbud og SFO.

Der ydes ligeledes tilskud til dagtilbud i andre kommuner, privat dagpasning og privatinstitutioner.

Deltidsplads ved barselsorlov

Omfanget på en deltidsplads er 30 timer om ugen. Timerne er fastlagt og fordeles i åbningstiden fra kl. 6.30 til 12.30.

Forældrebetalingen for en deltidsplads koster kr. 3527 pr md.

Ansøgning fremsendes til Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole.

Se mere om deltidspladser og kombinationstilbud på Hørsholm Kommunes Hjemmeside.

Besked om plads

I får besked om plads, så snart det er muligt for os at tilbyde jer en plads. Vi sender jer en pladsbekræftelse, som i skal acceptere senest en uge efter modtagelsen, da pladsen ellers kan bortfalde og gives til en anden familie.

En måned inden jeres behovsdato, sender vi en liste med børnetallet til kommunen og Danske Daginstitutioner for den kommende måned. Hvis i derfor ønsker at ændre jeres behovsdato eller har fået plads i en anden institution, bedes I senest to måneder inden jeres behovsdato kontakte kontoret, da I ellers er forpligtede til at betale pladsen hos os.

 

Views: 4310