Styrket læreplan

På daginstitutionsområdet har man de seneste 15 år arbejdet med en læreplan og læreplanstemaer. Der er nu kommet en ny og styrket læreplan på området, som skal være implementeret i juli 2020.... Read More

Fælleskab & Venskab

Et godt børneliv sammen med andre. I Usserød Vuggestue forstår vi inklusion som: Alles ret til at deltage i vuggestuens fællesskaber, med skyldig hensyntagen til hver enkelts særlige forudsætnin... Read More