Indmeldelse og priser

For at melde jeres barn ind i Usserød Vuggestue, skal I udfylde den nedenstående indmeldelsesblanket. Indmeldelse er gratis og ikke bindende frem til to måneder før jeres behovsdato. Optagelseskri... Read More

Frokostordning

Frokostordningen er ved sidste forældremøde d. 29/10 2020 nedstemt pr. d. 28 februar 2021. Det betyder at børnene skal have en madpakke med til frokost. Der tilbydes stadig morgenmad, formiddagsmad... Read More

Styrket læreplan

På daginstitutionsområdet har man de seneste 15 år arbejdet med en læreplan og læreplanstemaer. Der er nu kommet en ny og styrket læreplan på området, som skal være implementeret i juli 2020.... Read More

Fælleskab & Venskab

Et godt børneliv sammen med andre. I Usserød Vuggestue forstår vi inklusion som: Alles ret til at deltage i vuggestuens fællesskaber, med skyldig hensyntagen til hver enkelts særlige forudsætnin... Read More